Portfólio - Flash realizácie

www.platforma.ekofond.sk/moderne-vyucovanie/zdroje-energie (spustené: 02.02.2010)

Realizovali sme

Popis projektu

Animácie zdrojov energie pre základné školy, ktoré slúžia ako vizuálna pomôcka pre žiakov na lepšie pochopenie ako celý proces spracovanie energií funguje. Tieto animácie sme realizovali pre projekt Platforma.EkoFond.sk

Energia z biomasy Energia z biomasy
Energia z bioplynu Energia z bioplynu
Energia z morských vĺn Energia z morských vĺn
Energia z uhlia Energia z uhlia
Energia z vetra Energia z vetra
Energia z vody Energia z vody
Energia zo Slnka – Fotovoltaické články Energia zo Slnka – Fotovoltaické články
Energia zo zemného plynu Energia zo zemného plynu
Energia z uránu – jadrová energia Energia z uránu – jadrová energia
Mikrokogeneračná jednotka na báze spaľovacieho motora Mikrokogeneračná jednotka na báze spaľovacieho motora
Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo
Energia zo Slnka – Slnečné kolektory Energia zo Slnka – Slnečné kolektory
Stirlingov motor na zemný plyn Stirlingov motor na zemný plyn