Portfólio - Flash realizácie

www.platforma.ekofond.sk/skola-v-akcii/energeticke-opatrenia (spustené: 02.02.2010)

Realizovali sme

Popis projektu

V siedmych miestnostiach v 3D prevedení nájdete vyše 60 tipov ako efektívne a úsporne zachádzať s energiou nielen v škole. Energetické opatrenia sú zreteľne popísané vrátane uvedenia finančnej náročnosti na ich realizáciu. Tieto energetické opatrenia sme realizovali pre projekt Platforma.EkoFond.sk

Exteriér školy Exteriér školy
PC učebňa PC učebňa
Chodba Chodba
Zborovňa Zborovňa
Trieda Trieda
Kuchyňa Kuchyňa
Sociálne zariadenia Sociálne zariadenia