Portfólio - Logotypy

Ekologika.sk

www.ekologika.sk

O projekte

Logo pre tematický a informačný portál, ktorého cieľom je inšpirovať a oboznamovať výrobcov, dizajnérov, spotrebiteľov a študentov s princípmi trvalo udržateľného podnikania a súčasne poskytovať im nástroje a príklady dobrej praxe, ktoré im umožnia dosiahnuť lepšie environmentálne správanie.

Ústredný symbol loga Ústredný symbol loga
Finálne logo Ekologika.sk Finálne logo Ekologika.sk
Finálne logo Ekokancelária Finálne logo Ekokancelária