Portfólio - Web dizajn

Ekologika.sk

www.ekologika.sk (spustené: 02.02.2009)

Realizovali sme

Popis projektu

Ekologika.sk je tematický a informačný portál, ktorého cieľom je inšpirovať a oboznamovať výrobcov, dizajnérov, spotrebiteľov a študentov s princípmi trvalo udržateľného podnikania a súčasne poskytovať im nástroje a príklady dobrej praxe, ktoré im umožnia dosiahnuť lepšie environmentálne správanie.

Finálny dizajn úvodnej stránky ekologika.sk Finálny dizajn úvodnej stránky ekologika.sk
Grafické riešenie Ekokancelárie šetrnej k životnému prostrediu. Grafické riešenie Ekokancelárie šetrnej k životnému prostrediu.
Dizajn jednej z podstránok ekologika.sk Dizajn jednej z podstránok ekologika.sk