Portfólio - Web dizajn

Poľský Inštitút

www.polinst.sk (spustené: 1.1.2010)

Realizovali sme

Popis projektu

Úlohou Poľského inštitútu je šírenie informácií o Poľsku, popularizácia výsledkov poľskej kultúry a vedy, podporovanie spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vedy a školstva, prehlbovanie priateľských poľsko-slovenských vzťahov.

Víťazný dizajn úvodnej stránky Víťazný dizajn úvodnej stránky
Grafický návrh 2 úvodnej stránky Grafický návrh 2 úvodnej stránky
Grafický návrh 3 úvodnej stránky Grafický návrh 3 úvodnej stránky