Portfólio - Web dizajn

Multimediálna platforma

www.platforma.ekofond.sk (spustené: 01.09.2010)

Realizovali sme

Popis projektu

Multimediálna vzdelávacia pomôcka pre tvorivých a aktívnych učiteľov a žiakov. Môžete tu nájsť množstvo inšpirácií, rád, cvičení a informácií z nasledujúcich oblastí: Neobnoviteľné zdroje energie, Obnoviteľné zdroje energie, Úspory energie, Klimatické zmeny a Životný štýl.

Finálny dizajn úvodnej stránky Platformy Finálny dizajn úvodnej stránky Platformy
Náhľad online elearningu pre učiteľov ZŠ Náhľad online elearningu pre učiteľov ZŠ
Podstránka flash animácií zdrojov energií Podstránka flash animácií zdrojov energií
Podstránka energetické opatrenia v škole Podstránka energetické opatrenia v škole
Detailne vyhľadávanie v rámci didaktických materiálov Detailne vyhľadávanie v rámci didaktických materiálov